TurjakD. Darja Kramberger (14. 2. 1932 - 11. 11. 2022). Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 66, n. 1-2, p. 173-188, 28 dec. 2022.