JanžekovićB.; MilinovićZ. »Možgane, prosim.« Vzpostavitev in ovrednotenje Zbirk modelov organov v knjižnici Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Univerzitetni knjižnici Maribor. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 65, n. 3-4, p. 159-181, 13 sep. 2022.