ZorkoT. Potenciali sodelovanja knjižnic, muzejev in arhivov kot dediščinskih ustanov: raziskava med direktorji in direktoricami osrednjih območnih knjižnic, državnih muzejev in pokrajinskih arhivov . Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 66, n. 1-2, p. 43-74, 28 dec. 2022.