Faletar TanackovićS.; GabrielD. M.; Dragija Ivanović,M. Trendi knjižničnih zbirk in storitev v hrvaških zaporih. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 66, n. 1-2, p. 75-104, 28 dec. 2022.