Petrič TurkT.; VilarP. Pregled storitev slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne uporabnike. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 65, n. 1-2, p. 37-60, 2 jun. 2022.