FelicijanL. Uresničevanje knjižničnih vlog v splošni knjižnici. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 65, n. 1-2, p. 139-164, 2 jun. 2022.