MedvedD. Z branjem do zvezd: približevanje knjižnice, knjižničnega gradiva in branja učencem osnovne šole, s poudarkom na 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 64, n. 3-4, p. 103–121, 30 dec. 2020.