DvornikA. Čas epidemije in izposoja gradiva na portalu Biblos v Posavju. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 64, n. 3-4, p. 89–102, 30 dec. 2020.