ŠvabK. Facebook objave slovenskih osrednjih območnih knjižnic v času karantene zaradi pandemije covid-19. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 64, n. 3-4, p. 67–87, 30 dec. 2020.