ŠvabK. Razlogi za neuporabo storitev splošnih knjižnic: pilotna študija med starši predšolskih otrok. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 64, n. 3-4, p. 9–28, 30 dec. 2020.