KEREC PREKORŠEK, B.; STAVBAR, V. Kako umestiti tradicijo v sodobnost? Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, [S. l.], v. 64, n. 1-2, p. 29–46, 2020. Disponível em: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8123. Acesso em: 29 maj. 2023.