PetermanecZ.; ŠebjanU. Vpliv komponent informacijske pismenosti na učni uspeh študentov v visokem šolstvu. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 62, n. 1-2, 20 jun. 2018.