NovljanS. Knjižničar informator, empatični povezovalec. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 62, n. 1-2, 20 jun. 2018.