Kavčič-ČolićA. UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 59, n. 1-2, p. 9-12, 15 sep. 2015.