ČadejR.; JužničP. VKLJUČENOST SLOVENSKEGA DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE V WEB OF SCIENCE IN SCOPUS. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 59, n. 4, p. 43-58, 1 mar. 2016.