PiršS. SISTEM KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA V SLOVENIJI: PRIMERJAVA S TUJIMI PRAKSAMI. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 59, n. 4, p. 15-41, 1 mar. 2016.