Kavčič-ČolićA. UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 59, n. 4, p. 9-11, 1 mar. 2016.