Kavčič-ČolićA. UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 58, n. 4, 10 mar. 2015.