BedenkK. Žitje prevoda pravljice s frazeološkega vidika: na primeru Grimmove pravljice Srečni Anže. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 57, n. 1, 30 nov. 2013.