Kodrič-DačićE. PISNA KULTURNA DEDIŠČINA V KNJIŽNICAH V LUČI AKTUALNIH PREDPISOV. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 56, n. 4, 10 sep. 2013.