NovljanS. APOLOGIJA ZA KRAJEVNO KNJIŽNICO. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, v. 57, n. 2-3, 7 apr. 2014.