Svoljšak, S. (2023). Starejši monografski viri in orodje za fasetno navigacijo oziroma filter »vrsta vsebine« v COBISS+: analiza, evalvacija ter predlogi za izboljšave in dopolnitve šifrantov v podpoljih 140d in 140e bibliografskega formata COMARC/B . Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(3-4), 9–41. https://doi.org/10.55741/knj.66.3-4.1