VilarP. (2022). Uvodnik odgovorne urednice. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(1-2), 9-11. https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.1