Mežnar, R. (2023). Spodbujanje bralne pismenosti s pomočjo stripoteke v Osrednji knjižnici Mozirje. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(3-4), 43–71. https://doi.org/10.55741/knj.66.3-4.2