TurjakD. (2022). Darja Kramberger (14. 2. 1932 - 11. 11. 2022). Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(1-2), 173-188. https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.8