JanžekovićB., & MilinovićZ. (2022). »Možgane, prosim.« Vzpostavitev in ovrednotenje Zbirk modelov organov v knjižnici Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Univerzitetni knjižnici Maribor. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(3-4), 159-181. https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.7