ZorkoT. (2022). Potenciali sodelovanja knjižnic, muzejev in arhivov kot dediščinskih ustanov: raziskava med direktorji in direktoricami osrednjih območnih knjižnic, državnih muzejev in pokrajinskih arhivov . Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(1-2), 43-74. https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.3