JamarN. (2022). Berljivost izvlečkov s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti: na primeru izvlečkov iz revije Knjižnica. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(1-2), 105-121. https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.5