Ulčakar, T. (2023). Načrtovanje trženja v visokošolski knjižnici: primer Centralne ekonomske knjižnice. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(3-4), 109–132. https://doi.org/10.55741/knj.66.3-4.4