Kodrič-Dačić, E. (2023). Jugoslovanski knjižnični sistem 1945 -1960. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(3-4), 73–107. https://doi.org/10.55741/knj.66.3-4.3