EiseltI., & MaliM. (2022). Vloga nacionalnih knjižnic pri omogočanju dostopa do digitalizirane filmske dediščine. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(1-2), 123-145. https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.6