Faletar TanackovićS., GabrielD. M., & Dragija Ivanović,M. (2022). Trendi knjižničnih zbirk in storitev v hrvaških zaporih. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(1-2), 75-104. https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.4