Petrič Turk, T., & Vilar, P. (2022). Pregled storitev slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne uporabnike. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(1-2), 37–60. https://doi.org/10.55741/knj.65.1-2.2