Krapež, M. (2022). Založniška dejavnost muzejev in galerij na Slovenskem do konca druge svetovne vojne. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(3-4), 97–124. https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.5