Čučnik-MajcenN., & Oberman ŽnidarčičM. (2020). Značilnosti razvoja in delovanja Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (1949–1991): uvajanje informacijske tehnologije in vpetost v mednarodno okolje. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(3-4), 123–147. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8135