MedvedD. (2020). Z branjem do zvezd: približevanje knjižnice, knjižničnega gradiva in branja učencem osnovne šole, s poudarkom na 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(3-4), 103–121. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8134