DvornikA. (2020). Čas epidemije in izposoja gradiva na portalu Biblos v Posavju. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(3-4), 89–102. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8133