MalecL., & VilarP. (2020). Kako odrasli iščejo in izbirajo leposlovno gradivo v spletnem okolju: pregled raziskav. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(3-4), 29–66. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8131