ŠvabK. (2020). Razlogi za neuporabo storitev splošnih knjižnic: pilotna študija med starši predšolskih otrok. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(3-4), 9–28. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8130