Kerec Prekoršek, B., & Stavbar, V. (2020). Kako umestiti tradicijo v sodobnost? Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(1-2), 29–46. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8123