Zdravje, A., & Korotaj, M. (2019). Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 63(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7656