PetermanecZ., & ŠebjanU. (2018). Vpliv komponent informacijske pismenosti na učni uspeh študentov v visokem šolstvu. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6851