PetrovičM. (2018). Umeščanje Univerzitetne knjižnice Maribor v proces izobraževanja na Univerzi v Mariboru – pragmatičen pristop. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6849