StavbarV., & KolbičG. (2015). MAISTROVA KNJIŽNICA V UKM: PRIDOBITEV IN HRAMBA OSEBNE KNJIŽNICE GENERALA MAISTRA V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(3), 139-152. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6116