ČadejR., & JužničP. (2016). VKLJUČENOST SLOVENSKEGA DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE V WEB OF SCIENCE IN SCOPUS. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(4), 43-58. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6100