PiršS. (2016). SISTEM KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA V SLOVENIJI: PRIMERJAVA S TUJIMI PRAKSAMI. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(4), 15-41. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6099