ZBDSZ. B. D. S. =. S. L. A. (2015). ČOPOVA DIPLOMA IN PRIZNANJA 2014. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 58(4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6081