PezerI., & VugrinecL. (2015). STANJE IN VIZIJA RAZVOJA BIBLIOBUSNIH SLUŽB REPUBLIKE HRVAŠKE. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 58(4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6080