BedenkK. (2013). Žitje prevoda pravljice s frazeološkega vidika: na primeru Grimmove pravljice Srečni Anže. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(1). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6068