Vilar, P., & Žumer, M. (2013). UPORABNIŠKI VMESNIKI SISTEMOV ZA POIZVEDOVANJE IN UPORABNIŠKA PRIJAZNOST. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 52(1). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5900